Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna

Deklaracja dostępności

 

 

DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI  Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzegowie

 Gminna Biblioteka Publiczna w Strzegowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzegowie  

 • Data publikacji strony internetowej:   01.03.2018
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:     10.12.2020

 Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na stronie znajdują się nie opisane zdjęcia. Niektóre dokumenty mogą być w postaci skanów.

 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:  10.12.2020
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  10.12.2020 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Halina Stasiak
 • E-mail: bibl.strzeg@interia.pl
 • Telefon: 23 679-49-34

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 Żądanie musi zawierać:   

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzegowie
 • Adres: Gminna Biblioteka Publiczna, 06-445 Strzegowo, ul. Wyzwolenia 4
 • E-mail: bibl.strzeg@interia.pl
 • Telefon: 23 679-49-34

 Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzegowie

 • Lokal znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stzrzegowie.
 • Do pomieszczenia biblioteki jest jedno wejście dla czytelników.
 • Wejście główne posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku biblioteki i drzwi wewnętrznych nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku biblioteki nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Budynek nie posiada dźwigów osobowych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny