Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna

Dla czytelnika

 

Regulamin wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzegowie

 

§

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien: okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania ; złożyć na karcie zapisu podpis zobowiązujący do przestrzegania regulaminu wypożyczalni.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają, zgodnie z zapisami, rodzice lub opiekunowie.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

        §

 1. Wypożyczyć można jednorazowo trzy książki.
 2. Książki wypożyczyć można na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w punkcie 2, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych.
 6. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu.
 7. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.

§

 1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
 2. Czytelnik jest zobowiązany  do poszanowania książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 3. Za wszelkie szkody po wypożyczeniu odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala kierownik biblioteki, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia.
 4. Za zagubioną książkę czytelnik płaci średnia wartość książki na rynku lub sam może odkupić zagubiony egzemplarz.
 5. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 6. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób złośliwie uchylających się od zwrotu książek.

§

 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony  prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki

 

Klauzula informacyjna dla czytelników

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna  Biblioteka Publiczna w Strzegowie z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 4;
 2. inspektorem ochrony danych w Bibliotece jest Pan  Andrzej Rybus-Tołłoczko ,  adres e-mail:  iodo@rt-net.pl.;
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Udostępnianie danych nie jest przewidywane;
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty upływu ważności karty;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

        Podpisanie przez czytelnika karty zobowiązania oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszą klauzulą.

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny